คลินิกทันตกรรม ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เรามีทีมทันแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ โดยทันแพทย์ของเราได้รับการฝึกอบรมทางด้านทันตกรรมรากเทียม MALOCLINIC ALL-ON-4™ ณ เมือง Lisbon ประเทศโปรตุเกส ซึ่ง ย่อมส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการ รักษา ด้วยประสบการณ์และทักษะเฉพาะด้านที่ สำคัญของทันตแพทย์ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับ MALO CLINIC ทั่วโลก ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของคนไข้ จนเรากล้าพูดได้ว่า การรักษาแต่ละครั้งถือเป็นผลงาน ชิ้นเอกของ MALO CLINIC ที่เราทำให้คนไข้สามารถมีฟันชุดใหม่และมีรอยยิ้มที่สวยงามได้อย่างเหลือเชื่อภายในวันเดียว


ทันตกรรมประดิษฐ์

Dr. Preeda Pungpapong
Certificate, Implant Fellowship (Periodontics), University of North Carolina, 2006 MS,
Prosthodontics, University of North Carolina, 2005
Certificate, Prosthodontics, Chulalongkorn University School of Dentistry, 2002
DDS, Dentistry, Chulalongkorn University School of Dentistry, 1999
Dr. Anchana Chayawatana
DDS, Mahidol University,
Master of Science in Prosthetic Dentistry (with Distinction), Eastman Dental Institute of Oral Health Care Sciences, University College London
Dr. Orapin Kaewplung
DDS, Chulalongkorn University,
Ph.D. in Dental Science (Prosthodontics), Tokyo Medical and Dental University Academic and Professional Experience, Tokyo, Japan
Dr. Sermsakul Wongtiraporn
DDS, Chulalongkorn University,
Graduate Diploma in Clinical Science(Prosthodontics), Mahidol University,
Certificate and master in Implantology, UCLA / gIDE, ADA CERP / USA The fellowship in International congress of oral implantologists (ICOI) / USA
Dr. Palawat Laoharungpisit
DDS, Mahidol University, Master of Science in Prosthetic Dentistry,Chulalongkorn University
PhD in Dental Science, Mahidol University
Dr. Rajapas Panichttra
1983 DDS, Chulalongkorn University MSc in Prosthetic Dentistry, Indiana University, USA
Certificate in Prosthodontics, Indiana University, USA Certificate and master in Implantology, UCLA / gIDE, ADA CERP / USA
Dr. Sunisa Ratanaworabhan (JuengJitRak)
DDS, Chulalongkorn University in 1999
Graduate Diploma in Clinical Science(Prosthodontics), Mahidol University in 2002
Certificate in Implant Dentistry NYU Diplomate, the International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
Dr. Rud Sooparb
Doctor of Dental Surgery (Chulalongkorn University)
Certificate in Prosthodontics and Implant Dentistry (Loma Linda School of Dentistry, California, USA), Certificate in Maxillofacial Prosthodontics and Reconstruction (U. of Pittsburgh, Montefiore Hospital) Diplomate in American Board of Oral implantology and Implant Dentistry.
Dr. Kittima Siripanich
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES , school of Dentistry
- Certificate in Esthetic Dentistry Program
- Continuing education, UCLA Asethetic continuum CHULALONGKORN UNIVERSITY
- Bachelor of Doctor of Dental Surgery (Second honor class)

ทันตกรรมรากเทียมและทันตกรรมประดิษฐ์

Dr. Preeda Pungpapong
Certificate, Implant Fellowship (Periodontics), University of North Carolina, 2006 MS, Prosthodontics, University of North Carolina, 2005
Certificate, Prosthodontics, Chulalongkorn University School of Dentistry, 2002
DDS, Dentistry, Chulalongkorn University School of Dentistry, 1999
Dr. Rajapas Panichttra
1983 DDS, Chulalongkorn University
MSc in Prosthetic Dentistry, Indiana University, USA
Certificate in Prosthodontics, Indiana University, USA Certificate and master in Implantology, UCLA / gIDE, ADA CERP / USA
Dr. Sunisa Ratanaworabhan (JuengJitRak)
DDS, Chulalongkorn University in 1999
Graduate Diploma in Clinical Science(Prosthodontics), Mahidol University in 2002
Certificate in Implant Dentistry NYU Diplomate, the International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
Dr. Sermsakul Wongtiraporn
DDS, Chulalongkorn University
Graduate Diploma in Clinical Science(Prosthodontics), Mahidol University
Certificate in Implantology, UCLA / gIDE, USA
Dr. Palawat Laoharungpisit
DDS, Mahidol University
Master of Science in Prosthetic Dentistry,Chulalongkorn University
PhD in Dental Science, Mahidol University
Dr. Amornpong Vachiramon
Doctor of Dental Surgery (Chulalongkorn University),
Graduate Diploma in Clinical Sciences in Oral Surgery (Chulalongkorn University),
Master Degree of Science in Oral and Maxillo-facial Surgery with Distinction (University of London)
Dr. Rud Sooparb
Doctor of Dental Surgery (Chulalongkorn University),
Certificate in Prosthodontics and Implant Dentistry (Loma Linda School of Dentistry, California, USA),
Certificate in Maxillofacial Prosthodontics and Reconstruction (U. of Pittsburgh, Montefiore Hospital), Diplomate in American Board of Oral implantology and Implant Dentistry.
Dr. Duangkamol Jiamjariyaporn
DDS, Chulalongkorn University
Graduate Diploma in Clinical Science(Prosthodontics), Mahidol University
Master in Implant Densitry, UCLA / USA
Dr Utumporn Rangsisiripaiboon
Fellowship in Prosthodontics-, New York University College of Dentistry, New York, NY, U.S.A.,
Certificate in Implant Dentistry –New York University College of Dentistry, New York, NY, U.S.A.,
Certificate in Prosthodontics- New York University College of Dentistry, New York, NY, U.S.A.,
Graduate Diploma in Operative Dentistry- Mahidol University, Bangkok Thailand
Dr. Saravudh Wangdunlayakiti
D.D.S. DIPLOMATE BOARD OF PROSTHODONTIC
Diplomate Thai Board of Prosthodontics, the Royal College Of Dental Surgeons Of Thailand, 2009
Certificate Residency Training in Prosthodontics, Prince Of Songkla University, 2008
Certificate, Prosthodontics, Prince Of Songkla University, 2006
D.D.S, Dentistry, Chulalongkorn University, 2000

ทันตกรรมตกแต่ง

Dr. Piyamas Luppayawijit
DDS, Cheangmai University
Graduate Certificate and diploma in Cosmetic/Operative Dentistry, Mahidol University
Dr. Niraporn Chomputaweep
DDS, Chulalongkorn University Certificate in Operative Dentistry, Chulalongkorn University
M.S. in Operative Dentistry, Chulalongkorn University
Dr. Rud Sooparb
Doctor of Dental Surgery (Chulalongkorn University)
Certificate in Prosthodontics and Implant Dentistry (Loma Linda School of Dentistry, California, USA)
Dr. Kittima Siripanich
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES , school of Dentistry
- Certificate in Esthetic Dentistry Program
- Continuing education, UCLA Asethetic continuum
CHULALONGKORN UNIVERSITY
- Bachelor of Doctor of Dental Surgery (Second honor class)

Oral surgeons

Dr. Amnouy Suntivipanon
DDS, Chulalongkorn University
Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University
Dr. Kanit Dhanesuan
DDS, Chulalongkorn University
Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University Thai board of oral and maxillofacial surgery

ทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Wanjira Chutimanutskul
DDS, Mahidol University MDSc (Orthodontics) , U of Sydney , Australia Invisalign Accreditation
Dr. Anusorn Satavuthi
DDS, Chulalongkorn University
Graduate Certificate in Orthodontics.,LMU Munich, Germany
Dr. Napong Puapornpong
DDS, Chulalongkorn University Certificate in Orthodontic Dentistry, New York University
Certificate in Lingual Orthodontics
Dr. Kongkwan Mekaapiruk
DDS, Chulalongkorn University
Certificate in Orthodontic Dentistry, Tokyo Medical&Dental University Ph.D.(Dental Science), Tokyo Medical&Dental University
Dr. Kanokporn Lramaneerat
DDS, Chulalongkorn University Certificate in Orthodontic Dentistry, Tokyo Medical &Dental & &Dental Dental University Post-graduate certificate in Orthodontic science, Tokyo Medical & Dental University

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Dr. Tippanart Vichayanrat
DDS, Mahidol University MSc in Dental Public Health, Boston University
Graduate Diploma in Clinical Science (Pediatric Dentistry), Boston University

ทันตกรรมรักษารากฟัน

Dr. Punchita Jirathana
DDS, Chulalongkorn University
Graduate Diploma in Clinical Science (Endodontics), Prasanmitr University
Dr. Siriporn Sarinnaphakorn
DDS, Chulalongkorn University
MSc in Endodontic Dentistry , Mahidol University

ทันตกรรมโรคเหงือก

Dr. Pakphen Koosuwan
DDS, Chulalongkorn University
MSc in Periodontic , Mahidol University
Dr. Ampai Hamasakwattanakul
DDS, Chulalongkorn University Certificate in Operative Dentistry, Chulalongkorn University
MSc in Periodontic , Mahidol University
Dr. Vachira Cherdjirapong
DDS, Mahidol University
MSc in Periodontic , Mahidol University

ทันตกรรมทั่วไป

Dr. Lertluck Konjanatnit
DDS,Srinakarin Viroj Prasarnmith University
Certificate in Laser Dentistry, World Federation for Laser Dentistry (WFLD)
Dr. Nisna Khemthong
DDS, Mahidol University
Certificate in Laser Dentistry, World Federation for Laser Dentistry (WFLD)
Dr. Thanakorn Chanchucherd
DDS, Mahidol University
Dr. Thamrong Techaumnuywit
DDS, Mahidol University, Thailand
Certificate in Laser Dentistry, World Federation for Laser Dentistry (WFLD)
Dr. Wannaporn Cheunchompoonut
DDS, Chulalongkorn University
Ph.D. (Dental Science), Tokyo Medical& Dental University

คลินิกทันตกรรม ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน