คลินิกทันตกรรม จัดฟัน รักษารากฟัน

ความประทับใจจากคนไข้

 • ไพลิน รัตนแสงเสถียร
  คุณ ไพลิน รัตนแสงเสถียร(หว่าหวา)
 • กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
  คุณ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า(เกรซ)
 • รฐา โพธิ์งาม
  คุณ รฐา โพธิ์งาม(หญิง)
 • ฐานัฐพ์ โล่คุณสมบัติ
  คุณ ฐานัฐพ์ โล่คุณสมบัติ(ลี)
 • จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์
  คุณ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์(เมฆ)
 • วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์
  คุณ วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์(มุก)
 • ณัฐนันท์ จันทรเวช
  คุณ ณัฐนันท์ จันทรเวช(ม็อก วงG20)
 • ชัชวาล อิทธิพุฒิ
  คุณ ชัชวาล อิทธิพุฒิ
 • พนิดา แก้ววรรณ
  คุณ พนิดา แก้ววรรณ
 • วาสนา สุรวงค์
  คุณ วาสนา สุรวงค์
 • ภัทรานิษฐ์ มาประเสริฐ
  คุณ ภัทรานิษฐ์ มาประเสริฐ
 • ปรารถนา บางชัยศิริวัตน์
  คุณ ปรารถนา บางชัยศิริวัตน์
 • อรววรณ สุขสวัสดิ์
  คุณ อรววรณ สุขสวัสดิ์
 • ณัฐนันท์ จันทร์เวช
  คุณ ณัฐนันท์ จันทร์เวช
 • คุณพิชญา เอี่ยมอ่อน
  คุณพิชญา เอี่ยมอ่อน
 • คุณจงจิตต์
  คุณจงจิตต์
 • คุณ ขิม
  คุณ ขิม
 • คุณ จุ๊น
  คุณ จุ๊น